ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Kroz ovaj rad izvršena je analiza raskrižja „Drveni most“ u gradu Zenici. Na temelju postojećeg prometnog opterećenja, te planiranih rekonstrukcija na makro nivou cestovne gradske mreže izvršena je prognoza prometnog opterećenja za plansko razdoblje do 2020. godine. Za slučaj postojećeg i planiranog prometnog opterećenja je provedena analiza propusne moći, te temeljem provedenih analiza istražena optimalna varijanta rekonstrukcije raskrižja s aspekta građevinsko-prometnog kriterija. Usvojena varijanta jest jednotračni rotor koji je projektiran na razini idejnog rješenja.

Ključne riječi: analiza propusne moći, prometno opterećenje, optimalna varijanta, jednotračni rotor


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj