ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Izvršena su eksperimentalna ispitivanja utjecaja odnosa klasične i prednapete armature na ponašanje više tipova betonskih nosača do sloma. U radu su prikazani samo rezultati ispitivanja krovnog T nosača, izrađenog od betona visoke čvrstoće. Pri tome su za svaki inkrement opterećenja mjereni pomaci, pukotine u betonu, naprezanja u betonu na gornjem pojasu, naprezanja u klasičnoj armaturi donjeg i gornjeg pojasa te naprezanja u prednapetoj armaturi u sredini nosača. Na temelju dobivenih rezultata, izvedeni su zaključci o ponašanju nosača u graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti, u ovisnosti o odnosu klasične i prednapete armature.

Ključne riječi: eksperiment, betonski nosač, klasična armatura, prednapeta armatura, slom

PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj