ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu su korištena tri modela: model bez ispune, model bez ispune u prizemlju te model s ispunom. Za sva tri navedena modela rađene su tri varijacije krutosti ispune, te se pratio njihov utjecaj na ponašanje okvirne konstrukcije. Statički proračun modela proveden je pomoću programskog paketa Tower 6.0, na 3D modelu, za sva tri modela i određene varijante krutosti. Na osnovu promatranih pomaka vrha okvira i potrebne količine armature dokazana je tvrdnja da zidana ispuna povećava čvrstoću, krutost i ukupnu duktilnost, te kapacitet disipacije seizmičke energije.

Ključne riječi: okvirna konstrukcija, seizmičko opterećenje, zidovi ispune, krutost, duktilnost


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj