Sažetak: Područje naseljenih mjesta Osova i Vinište nema organiziranu opskrbu vodom i veoma je siromašno prirodnim izvorima pitke vode. Jedino moguće rješenje za ova naselja je dovođenje vode s drugog područja (s vodoopskrbnog sustava općine Žepče ili s vodoopskrbnog sustava općine Zavidovići). U ovom radu nastojalo se na razini idejnog rješenja razmotriti mogućnost rješavanja vodoopskrbe gore spomenutih naselja s oba sustava i provedenom tehno ekonomskom analizom predložiti povoljnija varijanta.

Ključne riječi: Vodoopskrba, tehno-ekonomska analiza, hidraulički proračun, interna stopa rentabilnosti, optimalizacija


PDF Cijeli rad (HR)