ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Marko Bošnjak

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, magistar građevinarstva


Radovi ovog autora:

 ANALIZA PROPUSNE MOĆI I IDEJNO RJEŠENJE RASKRIŽJA „DRVENI MOST“ U ZENICI

ANALIZA PROPUSNE MOĆI I IDEJNO RJEŠENJE RASKRIŽJA „DRVENI MOST“ U ZENICI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj