Sažetak: Otjecanje sa slivova rijeke Neretve i Trebišnjice događa se u vrlo složenim uvjetima razvijenog krša, gdje je tečenje uglavnom podzemno kroz razgranati pukotinski i kanalski sustav okršene stijene. Vodni režim uvjetuje sve bitne odrednice života na slivu. Prostorni položaj i raspored oborina na slivovima daje im veliki energetski potencijal, što je još u proteklom stoljeću prepoznato i do današnjih dana tehničkim rješenjima većim dijelom iskorišteno. Izgradnjom na slivu, naročito hidroenergetskih sustava, bitno se promijenio vodni režim.

Ključne riječi: sliv, otjecanje na slivu, krš, hidrogeologija, hidroenergija, vodoprivreda. urbanizacija


PDF Cijeli rad (HR)