ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Vodni operateri u BiH posluju s gubicima, čemu doprinose niske cijene postavljene od općinskih vlasti i visoki troškovi usluge napravljeni od operatera. Gubici operatera su neuobičajeni i za tranzicijske zemlje, uz izuzetak Albanije. To znači da vodni operateri nisu adekvatno regulirani. Kao takvi nisu atraktivni za participaciju privatnog sektora. Neophodno je pokrenuti pitanje mjerenja efikasnosti vodnih operatera i odgovarajuće regulacije.

Ključne riječi: BiH, vodoopskrba, regulacija


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj