ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je ukratko prikazan konstrukcijski sustav te detalji projektiranja i izvođenja spregnutih međukatnih konstrukcija čelik – beton, sustav prednapetih A i T nosača kao i klasičnih AB konstrukcija trgovačkog centra „Vokel“ u Posušju. Građevina je smještena u jugozapadnom dijelu grada. Tlocrtna površina građevine je oko 2100 m2, a ukupna korisna površina oko 4000 m2. Trgovački centar „Vokel“ se visinski sastoji od dvije nadzemne etaže P+1. Nadzemne etaže predviđene su za razne trgovačke sadržaje, sadržaje ugostiteljske namjene i zabavnog karaktera. Temeljno tlo je kategorije A, što znači da se objekt temelji na stijenskom masivu krečnjaku s jako dobrim nosivim svojstvima. Na osnovu edometarskog ispitivanja utvrđeno je da je modul stišljivosti jako velik, oko 600 MPa, a sama nosivost tla je određena na osnovu troosnog uređaja i sama nosivost tla je od 450-500 kN/m2.

Ključne riječi: diplomski rad, spregnuta međukatna konstrukcija, montažna izgradnja


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj