Sažetak: U radu će se prikazati najznačajnija ležišta arhitektonsko-građevnog kamena u Republici Hrvatskoj te ukratko istaknuti posebnosti koje uvjetuju način otvaranja i razrade odnosno način eksploatacije. Na kraju će se prikazati neki primjeri podzemne eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Ključne riječi: rudarstvo, arhitektonsko-građevni kamen, ležište, podzemna eksploatacija


PDF Cijeli rad (HR)