ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu će se prikazati najznačajnija ležišta arhitektonsko-građevnog kamena u Republici Hrvatskoj te ukratko istaknuti posebnosti koje uvjetuju način otvaranja i razrade odnosno način eksploatacije. Na kraju će se prikazati neki primjeri podzemne eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Ključne riječi: rudarstvo, arhitektonsko-građevni kamen, ležište, podzemna eksploatacija


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj