Sažetak: S obzirom na činjenicu da je arhitektonsko-građevni kamen visoko vrijedna mineralna sirovina i činjenicu da je po jedinici proizvoda potrebno otkopati višestruko veću količinu pratećih naslaga, rudarskim inženjerima, ekspertima i investitorima koji se bave eksploatacijom i preradom arhitektonsko-građevnog kamena, poboljšanje iskorištenja ležišta arhitektonsko-građevnog kamena se nameće kao imperativ. U suvremenoj eksploataciji arhitektonsko-građevnog kamena prilagodba postojećim prirodnim uvjetima koji vladaju u ležištu se podrazumijeva. Poboljšanje iskorištenja ležišta je ograničeno prirodnim uvjetima koji vladaju u tom ležištu. Jedina mogućnost daljnjeg povećanja iskorištenja ležišta arhitektonsko-građevnog kamena je vanjskim djelovanjem (intervencijom) na intaktni stijenski masiv.

Ključne riječi: arhitektonsko-građevni kamen, koeficijent iskorištenja, rentabilnost, poboljšanje, probe


PDF Cijeli rad (HR)