ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Provedena ispitivanja i istraživanja geoloških i hidrogeoloških svojstava Jablaničkog gabra su u ovome trenutku i na ovome stupnju dosegnutih rezultata, nedvojbeno su pokazala kako su vrijednosti RMR-a, pa prema tome i GSI, povoljne. Jablanički gabro pripada povoljnoj, moglo bi se reći, dobroj stjenskoj masi. Rezultati interpretirani iz najnovijih istraživanja i ispitivanja sedam bušotina, u bokovima brane, "opravdali" su očekivanja u pogledu kvalitete stjenske mase gabra. S obzirom na "plitke" bušotine u pogledu dubine izvođenja bušotina u prošloj godini, bušenih i registriranih razina podzemne vode u istraživanjima iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, izvedeni radovi potvrđuju ispucalost stjenske mase u prvih 5-10 metara izvedenih bušotina. U radu su naznačeni rezultati ispitivanja vodopropusnosti šezdesetih i korelirani s klasifikacijom Lugeona, te su uspoređivani s determinacijom ispucalosti stjenske mase i vrijednostima bodova RMR-a u bušotinama izvedenim 2012.godine.

Ključne riječi: gabro, kvaliteta ispucalosti stjenske mase, monoaksijalna tlačna čvrstoća, geološki indeks čvrstoće


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj