ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uvjeti upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektiranje, rudarska mjerenja i rudarski planovi, inspekcijski nadzor, zaštita i uređenje prostora, kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama uređuje Zakon o rudarstvu (Službene novine Federacije BiH broj 26/10).
Ovim zakonom je definirano kako su mineralne sirovine neobnovljiva i obnovljiva prirodna bogatstva koja je nemoguće neposredno ili posredno privredno iskoristiti. Upravljanje mineralnim sirovinama obuhvaća sve postupke i radnje potrebne za (optimalnu) eksploataciju i korištenje mineralnih sirovina. Pravo na eksploataciju mineralnih sirovina stječe se na temelju odobrenja za eksploataciju i na temelju dozvola u skladu sa Zakonom o rudarstvu.
Na temelju Zakona o rudarstvu donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Strategije upravljanja mineralnim sirovinama (Službene novine Federacije BiH broj 31/2012).

Ključne riječi: mineralne sirovine, referentni standardi, razgradnja kamena


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj