ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Proces stvaranja sedre često je vezan za krška područja, odnosno područja prekrivena naslagama krečnjaka i dolomita. Takvo su područje Dinaridi koji pokrivaju veliki dio Bosne i Hercegovine. Nadaleko poznati vodopadi i slapovi na rijeci Trebižat - Mlade stvoreni geološkim i geotektonskim procesima stvorili su preduvjet za stvaranje vodopada, koji su paralelnim i naknadnim procesima stvaranja sedre oblikovali i recentno oblikuju vodopade.

Ključne riječi: sedra, koeficijent propusnosti, Koćuša, Kravice


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj