ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Tenelija i miljevina se u Mostaru intenzivno eksploatiraju i koriste u graditeljstvu kao arhitektonsko-građevni kamen od 1550-ih godina kroz vrijeme turske i zatim austrougarske vladavine, sve do poslije II. svjetskog rata kada u građevinarstvu počinju prevladavati suvremeni materijali. To su oolitični i sitnozrni vapnenac s lokaliteta Mukoša južno od Mostara. Zahvaljujući revitalizaciji kamenoloma Mukoša 1997. godine, tenelija i miljevina su nakon više desetljeća ponovno dostupne, kako u suvremenoj primjeni, tako i u obnovi ratom porušenih povijesnih zdanja.

Ključne riječi: Arhitektonski kamen, "tenelija", "miljevina", oolitični vapnenac, Mukoša, Mostar


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj