Sažetak: U članku se opisuju zaštitna arheološka iskapanja na trasi autoceste na koridoru Vc na području Zvirića (Ljubuški) i Zvirovića (Čapljina) tijekom 2011. i 2012., prigodom čega je istraženo devet kamenih gomila s 12 grobova. Spomenici pripadaju prapovijesnim grobnim gomilama, koje se nalaze u širem dinarskom prostoru. Fenomen je poznat pod imenom posuška kultura, koja se razvijala u razdoblju brončanoga doba od 2100. do 1300. prije Krista.

Ključne riječi: Kamene gomile (tumuli), prapovijest, grobovi, vapnenac, Zvirići, Zvirovići