ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Branimir Farkaš

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, Zagreb, viši asistent


Radovi ovog autora:

 MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE I ISKORIŠTENJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HERCEGOVINI

MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE I ISKORIŠTENJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HERCEGOVINI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj