ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U prvom dijelu rada danje pregled radova koji analiziraju istraživanja krajolika s posebnim osvrtom na vizualna i ekološka istraživanja. Dugogodišnji razvoj vizualnih istraživanja krajolika pružaju podlogu kritičkom osvrtu koji upućuje na potrebu povećanja validnosti vizualnih istraživanja u kategoriji odabira, prezentnosti krajolika kao i u tehničkim karakteristikama same izvedbe vizualnog materijala. U članku se interpretiraju rezultati istraživanja stavova mađarskih i hrvatskih studenata vizualnim materijalima i upitnikom o promjenama riječnog krajolika. Rezultati upućuju na potrebu usuglašavanja prekograničnih kategorizacija promatranog krajolika kao i dopunu objektivnih parametara parametrima koji uključuju kulturne akumulacije.

Ključne riječi: prekogranični krajolik, riječni krajolik, vizualno istraživanje


PDF Cijeli rad (EN)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj