Sažetak: U prvom dijelu rada danje pregled radova koji analiziraju istraživanja krajolika s posebnim osvrtom na vizualna i ekološka istraživanja. Dugogodišnji razvoj vizualnih istraživanja krajolika pružaju podlogu kritičkom osvrtu koji upućuje na potrebu povećanja validnosti vizualnih istraživanja u kategoriji odabira, prezentnosti krajolika kao i u tehničkim karakteristikama same izvedbe vizualnog materijala. U članku se interpretiraju rezultati istraživanja stavova mađarskih i hrvatskih studenata vizualnim materijalima i upitnikom o promjenama riječnog krajolika. Rezultati upućuju na potrebu usuglašavanja prekograničnih kategorizacija promatranog krajolika kao i dopunu objektivnih parametara parametrima koji uključuju kulturne akumulacije.

Ključne riječi: prekogranični krajolik, riječni krajolik, vizualno istraživanje


PDF Cijeli rad (EN)