Sažetak: Empirijska istraživanja jasno dokumentiraju da su obrazovanje i poduzetništvo dva ključna faktora koja određuju uspjeh gradova. Međutim nije jasno kako lokalna politika može podržavati poduzetništvo: proaktivnom politikom, neutralnom politikom (pružajući ograničenu regulativu, niske poreze i sl.) ili zauzimanjem neke srednje pozicije (pružajući poslovnu infrastrukturu, financirajući izvjesne projekte, privlačeći izobražene djelatnike itd.). Gledište je u ovom radu da lokalna politika treba podržati poduzetništvo podupiranjem utemeljenih lanaca vrijednosti. Podrška može biti pružena indirektno, primjerice kroz podršku onima koji pružaju podršku malom biznisu, bilo da su to javne ili privatne agencije.

Ključne riječi: poduzetništvo, urbanizacija, grad, razvoj

PDF Cijeli rad (HR)