ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Veliki infrastrukturni projekti kao što je izgradnja autoceste na Koridoru Vc istovremeno predstavljaju i značajan istraživački potencijal u smislu poboljšanja postojeće prakse i uvođenja novih tehnologija.
U članku su navedena tri primjera inovativnog pristupa dimenzioniranju i realizaciji geotehničkih konstrukcija. Iako svaki primjer zasebno ne predstavlja ništa što već nije poznato usko specijaliziranoj geotehničkoj javnosti, njihova primjena u realnom vremenu tijekom izvođenja radova oslikava svojevrsnu evoluciju u pristupu i metodologiji kod izvođenja radova. Naime, prikupljanje i korištenje podataka proizašlih iz eksperimenata in situ u punoj veličini, realiziranih prilikom izvođenja radova, ne predstavlja samo konkretnu implementaciju Eurocoda 7 na našim prostorima, već ide i korak dalje u primjeni opservacionih metoda u proračunima. Na taj način, strategija izvođača se sve više zasniva na znanju što je u konačnici od izuzetnog interesa za investitora i društvo u cjelini...

Ključne riječi: optimizacija geotehničkih konstrukcija, probno opterećenje šipova, metoda opažanja, mjerni profil, povratna analiza, mikroarmirani beton


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj