ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Rješenje pitanja vodoopskrbe je osnova razvitka svakog naselja. Izvorištu vode za općinu Neum-zdenci u Gabela polju, bilježe povećave koncetracije klorida, te se u potrazi za rješenjem ispituju lokalni kapaciteti na izvorišu Blace. Pored postojeća dva zdenca Z-1 i Z-2 koja su već u uporabi, buši se i ispituje treći zdenac Z-3 dubine 121,5 m i predstavlja polaznu točku za planiranje i razvoj sustava vodoopskrbe. U radu se daje kratki prikaz planiranog uključivanja zdenca Z-3 u postojeći nadzorno-upravljački sustav općine Neum, sa svim objektima i cjevnim vodovima potrebnim za realizaciju istog.

Ključne riječi: vodoopskrba, zaslanjenje, novo izvorište, Glavni projekt, imovinsko-pravni problemi


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj