ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Na području masiva Čvrsnice utvrđeni su tragovi pleistocenske oledbe. U vršnom planinskom prostoru dominantna je mrežasta struktura reljefa (uzvišenja, udubljenja i platoi). Takva podloga predglacijalnog reljefa uz povoljne klimatske uvjete pogoduje akumuliranju snijega i leda te stvaranju oledbe. U litološkom sastavu prisutne su karbonatne naslage mezozojske starosti na kojima je izraženo intenzivno okršavanje stijena. Cilj je ovog rada analizirati utjecaj pleistocenske oledbe na morfologiju krškog reljefa i intenzitet rastrožbe stijena u vršnom dijelu Čvrsnice.

Ključne riječi: oledba, stijene, morfologija, reljef, Čvrsnica


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj