ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Most Studenčica se nalazi na trasi LOT-a 7 na autoputu Koridor Vc SVILAJ-JUŽNA GRANICA. Sastoji se od dvije rasponske konstrukcije (sjevernog i južnog mosta) s odvojenim kolnicima. Most Studenčica prelazi široku dolinu r. Studenčice na visini oko 80m iznad terena i dužine je 555m.
Širina kolnika na mostu iznosi 12,42m. Zaštitni pojas od ruba zaustavne trake do zaštitne betonske ograde iznosi 0,50 m. Uz traku za brza vozila nalazi se zaštitni pojas od 1,0 m do ruba zaštitne betonske ograde.

Ključne riječi: most Studenčica, rasponski sklop, tehnologija izgradnje


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj