ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Davor Romić

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, prof. dr. sc., dipl. ing.


Radovi ovog autora:

 PREGRAĐIVANJE RIJEKE NERETVE

PREGRAĐIVANJE RIJEKE NERETVE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj