ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu prikazat će se tehnologija izvođenja radova na projektu rekonstrukcija željezničke pruge dionice Čelebići–Čapljina (drž. granica) koja se nalazi na dijelu pruge Sarajevo–Čapljina.
Pruga Sarajevo–Čapljina izgrađena je i puštena u promet 1966. godine kao jednokolosiječna pruga. Navedena je pruga dio Paneuropskog koridora Vc, koji spaja Budimpeštu-Osijek-Sarajevo-Ploče. Pruga je bitna jer predstavlja glavni južni izlaz za izvoz iz BiH i uvoz u BiH. Elektrifikacija kontaktne mreže uvedena je 1969. godine s naponom od 25 kV i 50 Hz. Predviđeni redoviti ciklus za rekonstrukciju željezničke pruge iznosi 20-25 godina. Na spomenutoj dionici nije obavljena rekonstrukcija od datuma izgradnje.

Ključne riječi: rekonstrukcija, željeznička pruga, gornji ustroj pruge, tehnologija izvođenja radova


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj