Sažetak: Kroz ovaj rad izvršena je obrada i analiza rezultata dugogodišnjeg geodetskog monitoringa u zoni slijeganja Grada Tuzle. Rezultati monitoringa analizirani su kroz vremenski određene 3D modele u cilju prikaza manifestacija na površini terena, a koja su nastala usljed promjena naponskog stanja u masivu nakon obustave eskploatacije soli. Izvršena analiza i sama daje mogućnost za donošenje zaključaka o ponašanju masiva te pruža osnovu za daljnje usporedbe s rezultatima drugih metoda monitoringa.

Ključne riječi: ležište soli, 3D modeliranje, monitoring, geodetska mjerenja


PDF Cijeli rad (HR)