Sažetak: U radu je na primjeru tunela prikazana zaštita podzemnog iskopa, a u programskom paketu ˝Geo 5 FEM˝ odrađena je analiza naprezanja i deformacija podzemnog iskopa s i bez usvojene zaštite. Usvojena zaštita je u vidu injektiranih štapnih sidara. Odgovarajući podgradni sustav određen je RMR geomehaničkom klasifikacijom. Analiza stabilnosti kosine na ulaznom portalu odrađena je u programu GeoStudio 2004/2007, Slope.

Ključne riječi: RMR, Geo 5 FEM, ulazni portal, GeoStudio


PDF Cijeli rad (HR)