Sažetak: U svim slučajevima nove izgradnje ili rekonstrukcije zidanih konstrukcija, potrebno je raspolagati sa podacima o fizičkim i mehaničkim svojstvima materijala. Materijali koji se koriste kod zidanih konstrukcija su kamen, malteri, razne ispune, opeke, a često i kombinacija ovih materijala. Za manje građevine ove podatke možemo usvojiti na bazi komparativnih iskustava, međutim, za veće moramo izvršiti određena ispitivanja. Vrsta i obim ispitivanja također zavise od karaktera objekta, te tako za jednostavnije slučajeve koristimo standardne metode ispitivanja, a za složene objekte, koristimo i neka nestandardna, odnosno, usmjerena ispitivanja. U ovom radu daje se pregled osnovnih vrsta standardnih ispitivanja, i nekih nestandardnih, koja su provedena za Stari most u Mostaru i Gradsku vijećnicu u Sarajevu.

Ključne riječi: standardne i nestandardne metode, zidane konstrukcije


PDF Cijeli rad (HR)