ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Nekropola stećaka Karasovice se nalazi u neumskom zaleđu, mjestu pod imenom Hutovo. Samo mjesto kao i šire područje Popova polja je bogato arheološkim nalazima i lokalitetima. Nekropola Karasovice je smještena na prapovijesnom tumulu i uključuje 7 stećaka u obliku ploča i sanduka od kojih je njih 5 ukrašeno. Na najistaknutijem spomeniku se nalazi prikaz pet figura, odnosno 3 žene i 2 muškarca koji imaju mač o pojasu. Spomenici su dobro obrađeni ali i dosta oštećeni i pomicani. Nekropola je obrasla raslinjem i vegetacijom a postoji nekoliko vanjskih uzroka koji su utjecali na oštećenje spomenika, uključujući vodu, mikroorganizme te crnu koru. Da bi se spriječio i usporio daljni proces propadanja potrebna je hitna konzervacija i restauracija spomenika nekropole.

Ključne riječi: Karasovice, nekropola stećaka, Hutovo, srednji vijek, konzervacija, kulturno dobro


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj