ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Ovaj rad prikazuje osnovne rezultate provedene statističke analize nekoliko kvalitativnih parametara uglja dobivenih iz kreiranog 3d modela ležišta. Analizirani su rezultati ranijih i novih istraživanja na ležištu mrkog uglja u okviru PK “Vrtlište”. U radu je dat kratak osvrt na primjenjenu metologiju modeliranja i analize rezultata za što su korišteni moderni softwerski alati. Rezultati provedene analize su prikazani tabelarno i grafički, te date informacije o značaju provedenih ispitivanja za očekivana buduća istraživanja ali i rad budućeg bloka 8 Termoelektrane Kakanj.

Ključne riječi: ugalj, modeliranje, statistika


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj