ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Predmet rada je Studentski dom koji je smješten u Mostaru. Objekt se nalazi u VIII MCS zoni, zoni vjetra III i I. klimatskoj zoni. Dopuštena nosivost tla je 250 kPa. Objekt je takvog oblika da ima isturenih i izlomljenih dijelova, ali je u suštini pravokutnog oblika. Osnovne tlocrtne dimenzije objekta su: 34.65 m × 21.85 m. Ukupna visina objekta od nivoa temelja do vrha je 23.08 m, a katnost objekta je Suteren + Prizemlje + 4 Kata + Potkrovlje. Konstruktivna visina suterena je 3.08 m, Prizemlja 3,52 m, katova 3,04 m.

Ključne riječi: diplomski rad, projekt konstrukcije zgrade, studenski dom „Hrvoje“


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj