ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu ukratko je prikazano projektno rješenje čeličnog cestovnog mosta na magistralnom putu M-5 na pravcu Vitez – Travnik. Most je projektiran i zamišljen po uzoru na most koji je već izveden u Italiji u Laziu. Ime mosta je „PONTE DELLA SCIENZA“ (Most znanstvenika). Specifičnost ovog mosta ogleda se u tome što se rasponska konstrukcija sastoji od dva različita statička sustava međusobno zglobno povezana. Prvi dio rasponske konstrukcije je statički sustav proste grede. Drugi dio rasponske konstrukcije je statički sustav grede s prepustom oslonjene na upornjak i potporne nosače. Ovakav konstruktivni koncept omogućio je da se svaki dio konstrukcije analizira i dimenzionira zasebno, vodeći računa o prijenosu utjecaja između segmenata.

Ključne riječi: čelični most, segmenti, dimenzioniranje


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj