ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U nepovoljnim geotehničkim uvjetima objekti se ne mogu uspješno temeljiti metodama iz uobičajene inženjerske prakse. U uvjetima neheterogenog tla najveći problem predstavlja procjena veličine ukupnih deformacija i nejednakog slijeganja. Primjenom tzv. naprednih konstitucijskih modela tla moguće je analitički pouzdano procijeniti međusobnu interakciju temeljnog tla i inženjerske strukture. Napredni geotehnički modeli poput Hardening soil modela zahtijevaju poznavanje niza parametara kojima se opisuje ovisnost modula stišljivosti tla o stanju napona, povijesti nanošenja opterećenja i stanju konsolidacije. Rezultat analize je pouzdano određivanje modula reakcije tla ispod temelja u svrhu nastavka proračuna u nekom od programa za statičku analizu konstrukcija. Učinkovita metoda temeljenja u nepovoljnim geotehničkim uvjetima je kombinirano temeljenje temeljnom pločom i pilotima.

Ključne riječi: temeljenje, kombinirano temeljenje temeljnom pločom i pilotima, HSM- hardening soil model, kapacitet nosivosti pilota, slijeganje pilota, koeficijent sudjelovanja pilota α_KPP


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj