Sažetak: Koliko se Hercegovina promijenila u zadnjem stoljeću, kao ilustracija mogu poslužiti napuštena kamena zdanja za prikupljanje vode pokraj kraških vrtača.
Zdenci (bunari), nakapnice (čatrnje) i lokve bitan su izvor podataka za povijest naroda i područja, ali i za povijest graditeljstva. Nažalost, naplavi mnogih javnih zdenaca, nakapnica (čatrnja) i lokava zapušteni su ili obrasli korovom, a spremnici oštećeni ili djelomično zatrpani. Naše nakapnice i lokve trebamo osposobiti ne samo iz kulturno-povijesnih razloga, izletničkih privlačenosti nego iz potrebe, jer sačuvati pitku vodu dragocjenije je od zlata. U radu se opisuje graditeljska baština kraj izvora i voda koji su dio naslijeđene baštine i svjedoče o životu stanovništva Hercegovine tijekom stoljeća.

Ključne riječi: Graditeljska baština, nakapnice, bunari, lokve, zaštita graditeljske bašine


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj