Mirjana Milićević

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, doc. dr. sc., geograf


Radovi ovog autora:

 GEOMORFOLOŠKI TRAGOVI PLEISTOCENSKE GLACIJACIJE NA ČVRSNICI

GEOMORFOLOŠKI TRAGOVI PLEISTOCENSKE GLACIJACIJE NA ČVRSNICI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj