Marko Ćećez

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar, viši asistent


Radovi ovog autora:

 ISPITIVANJE KAMENA POTPORNIH ZIDOVA HE JABLANICA

ISPITIVANJE KAMENA POTPORNIH ZIDOVA HE JABLANICA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj