ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danijela Ljubić

Integra-konzalting u građevinarstvu Mostar, dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA STIJENSKE MASE ZA POTREBE PROJEKTIRANJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ULAZU U PROZOR

GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA STIJENSKE MASE ZA POTREBE PROJEKTIRANJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ULAZU U PROZOR

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj