ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katarina Raspudić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, magistar građevinarstva


Radovi ovog autora:

 UTJECAJ ZIDOVA ISPUNE NA PONAŠANJE OKVIRNIH KONSTRUKCIJA PRI SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

UTJECAJ ZIDOVA ISPUNE NA PONAŠANJE OKVIRNIH KONSTRUKCIJA PRI SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj