ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matei Peričić

student
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci


Radovi ovog autora:

 HOTEL LIŠANJ ARHITEKTA IGNJATA FISCHERA, NOVI VINODOLSKI

HOTEL LIŠANJ ARHITEKTA IGNJATA FISCHERA, NOVI VINODOLSKI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj