ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivan Matijević

Ivan Matijević, mag. ing. aedif.


Radovi ovog autora:

 NUMERIČKA ANALIZA ZIDANE STAMBENE ZGRADE PRIMJENOM AMQUAKE SOFTWARE-A

NUMERIČKA ANALIZA ZIDANE STAMBENE ZGRADE PRIMJENOM AMQUAKE SOFTWARE-A

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj