Sažetak: Kontinuirano podizanje svijesti o problematici klimatskih promjena doprinosi boljem razumijevanju iste, ali nailazi na vrlo malu ili nikakvu primjenu aktivnosti za reduciranje posljedica u praksi. Stoga je važno prikupljati podatke, vršiti analize i istraživanja u cilju poboljšanja postojeće situacije. U radu se daje pregled dosadašnjeg stanja uzrokovanog klimatskim promjenama s fokusom na vodne resurse u Bosni i Hercegovini, moguće posljedice u budućnosti i mjere koje se preporučuje primijeniti kao sredstvo za minimiziranje negativnih posljedica.

Ključne riječi: klimatske promjene, padavine, utjecaji, vodni resursi, posljedice