ISSN 2232-9080

 
 

19. broj, 2020.

Pero Franjičić

dopl- ing. građ.


Radovi ovog autora:

 IZRAČUNAVANJE KOEFICIJENTA PROPUSNOSTI NUMERIČKOM METODOM TERZAGHIJA

IZRAČUNAVANJE KOEFICIJENTA PROPUSNOSTI NUMERIČKOM METODOM TERZAGHIJA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres