ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio je opis starog mosta u Gabeli, što uključuje način izgradnje pojedinih dijelova mosta, opis konstruktivnih dijelova te stanje u kojem se danas taj most nalazi. U drugom dijelu je napravljena varijanta rešetkastog mosta koji bi služio za cestovni promet s jednim prometnim trakom. Poprečni raspon i ukupni raspon između osi upornjaka, kao i raspon između upornjaka i srednjeg stupa, su ostali istih izmjera, dok je lučni glavni nosač, zamijenjen rešetkastim nosačem sa dva tipa ispune: modificirane Warrenove sa vertikalama i klasične Warrenove ispune bez vertikala. Spojeve u zakovanoj izvedbi smo zamijenili vijcima. Za rešetkastu varijantu sa Warrenovom ispunom, urađen je proračun temelja gdje smo imali zbog loših karakteristika tla, temeljenje na pilotima kod upornjaka i slučaj plitkog temelja kod srednjeg stupa mosta. Proračun je proveden po HRN EN 1997-1:2007.

Ključne riječi: rešetkasta varijanta, spojevi u zakovanoj izvedbi, lučni rešetkasti most, stari most


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj