ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je opisan Steinkjer most, koji se nalazi u Norveškoj. Napravljen je njegov statički proračun prilagođen domaćim važećim propisima. Glavni nosač mosta proračunat je u dvije verzije, kao lučni rešetkasti nosač i trapezni rešetkasti nosač, kako bi se pokazala ušteda materijala i prednosti lučnih nosača u odnosu na konvencionalne. Statički proračun proveden je pomoću programskog paketa Tower 6.0, na 3D modelu, za obje navedene varijante. U radu su prikazani detalji veza karakteristični za rešetkasti lučni most. Na osnovu orijentacijske specifikacije materijala dokazana je tvrdnja da rešetkasti lučni most uštedi više od polovine količine čelika u odnosu na trapezni rešetkasti most. Proračun temelja proveden je po HRN EN 1997-1:2007 i pomoću programskog paketa GEO5.

Ključne riječi: lučni rešetkasti most, Per Tveit, hibridno temeljenje, varijante cestovnih mostova, detalji veza


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj