ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je prikazano moguće idejno rješenje istočne tribine stadiona HŠK-a Zrinjski Mostar, i to prema priloženim arhitektonskim nacrtima. Naglasak je stavljen na natkrivenu tribinu za navijače. Same tribine su armirano-betonska konstrukcija, dok je natkriveni dio objekta montažna metalna konstrukcija. Konstrukcija je provjerena po pitanju mehaničke otpornosti i stabilnosti, a navedeni su i dokazi po graničnom stanju uporabljivosti. U konačnici je izračen i troškovnik za prikazanu varijantu rješenja.

Ključne riječi: tribine, konstrukcija, dimenzioniranje, stabilnost, troškovnik


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj