ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issue: Broj 15, lipanj 2018., godište 8
Type: Prethodno priopćenje

Sažetak: Pri numeričkom modeliranju konstruktivnih sustava potrebno je simulirati i tlo na koje se taj sustav oslanja. Obično se simulacija tla izvodi putem modela Winklerovih opruga. U najjednostavnijem slučaju plitkih temelja krutost opruga se zadaje preko koeficijenta reakcije tla. S obzirom kako se veliki broj autora bavio ovom tematikom za potrebe pouzdanijeg proračuna razvilo se programsko rješenje SE_Calc. U suštini obuhvaćen je proračun po predlošcima više autora kako bi se na kraju grafički mogli prikazati njihovi odnosi i odabrati odgovarajuća vrijednost.

Ključne riječi: numeričko modeliranje, koeficijent reakcije tla, programsko rješenje


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj