ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je dan osvrt na programsko rješavanje problema vezanog za particioniranje grafa G = (V, E). Budući je to problem koji pripada klasi NP–teških problema odabrane su strategije iz domene heuristike za njegovo rješavanje. U tu svrhu napravljen je programski modul u softverskom paketu Microsoft Visual Studio 2015. Implementirani modul programski (heuristika) pronalazi sub–optimalna rješenja, a nerijetko i korektno optimalno rješenje MBCP problema korisničkog grafa u razumnom vremenu.

Ključne riječi: povezan graf, particioniranje grafa, MBCP, pohlepni algoritam, cluster analiza


PDF Cijeli rad (HR)