ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je ukratko opisan model za simulaciju vezanog problema međudjelovanja fluid – konstrukcija. Za rješavanje problema svojstvenih zadaća koristi se WYD metoda. Razvijeni model daje mogućnost proračuna međudjelovanja fluid – konstrukcija za 2D problem. Mogućnosti modela prikazane su na numeričkom primjeru.

Ključne riječi: vezani problem, numerički model, WYD metoda, međudjelovanje fluid - konstrukcija


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka