ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issue: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Type: Pregledni rad

Sažetak: Oštećenja armirano betonskih zidova, uočena nakon potresa u Chileu (2010) i Novom Zelandu (2011), pokazuju da zidovi nisu postigli očekivano duktilno ponašanje, te mogu otkazati zbog lokalne i globalne nestabilnosti. Stoga se danas, u tom pravcu, vrše opsežna eksperimentalna i numerička istraživanja kako bi se definirao mehanizam otkazivanja armirano betonskih zidova, posebice u odnosu na njihovo moguće izvijanje. U ovom radu je opisan jedan postojeći mehanizam bočnog izvijanja zidova.Kako na bočno izvijanje armirano betonskih zidova utječe veliki broj parametara, nužno je nastaviti s istraživanjima ovog složenog fenomena.

Ključne riječi: armirano betonski zidovi, duktilnost, bočno izvijanje


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka